How to get your wardrobe into shape 

Konmari wardrobe / capsule wardrobe checklist

 1. Tvätta alla kläderna / wash all your clothes 
 2. Ta fram alla kläder du har och lägg dom synligt, på sängen eller i vardagsrummet / take out all your clothes an put them in one place where you can see them all
 3. Ta fram alla skor du har / take out all your shows 
 4. Ta fram alla asso mm du har / take out al your asso
 5. Ta fram alla underkläder / take out all your underwear 
 6. Ta fram påser för slänga och donera eller sälja / take out boxes or plastic or textil bag to either give to chairty or to toss out or sell 
 7. Börja med att bestämma antal plagg du vill ha enklast Project 33 / decide how many pieces you want to ens up with. Project 33 
 8. Ta upp plagg för plagg och stämma av om detta är något du känner för. Spara, sälja eller donera / take out piece by piece and decide if this is something you feel great about wearing and having. Of not toss, sell or give to chairty 
 9. Alternativ är att börja med de plagg du älskar mest. Börja med de 33 bästa i alla kategori(byxor,toppar, assos, skor etc) . Se så du kan få en av varje kategori/ alternative is to select the 33 items you Love the most. 
 10. Häng upp dom du väljer att spara på galgar / pick the clothes that you want to keep and put them on hangers 
 11. Ta ett kort på ditt projekt / take a photo on your Project journey
 12. Om du valt att välja ut de 33 bästa. Fortsätt läsa eller hoppa vidare till punkt 13. Gå nu igenom de andra plaggen och stämma av om det är något du känner för. Om ja spara de i antingen sommar eller vinter Box. Om/ if you choose to pick the 33 best pieces continue Reading, if not skip to step 13. going through you clothes and sort then out depebsing on if you want to keep them or you want to sell/give away or throw out. If you want to keep put them in a season pile summer/winter 
 13. Nu fortsätt igenom alla plaggen, alla skor, underkläder och assos. En sak i taget / now continue piece by piece through your pile of clothes, assos etc
 14. När du gått igenom alla plaggen. De som ska sparas ska vikas ihop snyggt för att lättare kunna se vad du har när det är dags att uppdatera garderoben för nästa säsong. Vik enligt Konmari (Google me) och du kommer få mycket mer plats och ett snyggt sätt att förvara dina kläder. / when you have gone through each item, items to keep you should fold nicely. To make it easier to update your wardrobe the next time. fold according to Konmari (Google me) and you will get more space and a great and stylish way to site your clothes. 
 15. När du har vikt alla artiklar som du ska spara och hängt upp och vikt de plagg du ska använda är det dags att fixa med plaggen som ska säljas. Börja med att hitta en plats att fotta dom på. Ta kort och vik hop dom för tillfällig förvaring. Gå igenom hela högen / when you have folded all items that you will keep and hanged the once that you are going to use. Its time to continue with items to sell. Start by finding a lighted space where you can take photos. Take photos and fold the items for short time storage
 16. Nu är det dags för de plagg som ska ges bort. Stäng påsen och bestämm vart du ska lämna plaggen och när. Fyll under i din kalender / now its time to handle the items you will give away. Close the chairty bag and decide where or what shop you should give the items to. Maybe you have some friends that needs some clothes. Decide when to get the bag to Charity. Put it in you calender. 
 17. Nu ska du ha fått ut alla plagg/assos från dina gömmor och rensat garderoben. Fått mer plats. Fått en överblick över dina plagg som du vill ha. Samt vad du kan sälja och ge bort. Detta kommer resultera i en enklare vardag. När du ska välja kläder på morgon och till helgens fester och event / now you should have gotten everything out of you wardrobe and hiding places. There should be more place in your wardrobe. You should now be able to get a good overview of what you have. This will make it easier to choose clothes and a style in the morning and the evening event with friends and family 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *